لوییز انریکه در آخرین روزهای سال ۲۰۱۶، با Barça TV مصاحبه ای انجام داد و از اتفاقات سال ۲۰۱۶ گفت.


بردن جام ها طبق معمول ادامه خواهد داشت. در بارسا مردم به این مسئله عادت کرده اند. ما باید برنده جام ها شویم. از همه ی تیم ها بهتر بازی می کنیم و در بازی هایمان روشن ترین ایده ها را داریم و این موضوع در طول یک فصل کامل برای ما جام ها را به ارمغان میاورد.

 

هیچ دلیلی برای مقایسه کردن مسی با دیگران وجود ندارد و هیچ بازیکنی مثل او به وجود نخواهد آمد. مسی می تواند هر جا که دوست دارد بازی کند. اگر من او را در پست دفاع میانی بازی دهم، تبدیل به مدافع تیم می شود.