به رسم عادت هر ساله، باشگاه بارسلونا اولین تمرین سال جدید را با حضور طرفداران برگزار کرد.

باشگاه هر ساله در اولین تمرین سال نو، درب های کمپ تمرین را به روی هوادارن باز می کند و آن ها می توانند با بازیکنان عکس بگیرند یا از آن ها امضا دریافت کنند.

در ادامه عکس هایی از این جلسه تمرینی را با هم مرور می کنیم.