ساموئل اومتیتی، مدافع جوان و مستحکم بارسلونا مصاحبه ای که با اسپورت انجام داده است، از رویای خودش برای بازی در بارسلونا می گوید.


اومتیتی به روزنامه اسپورت این چنین می گوید:

وقتی ۱۵ سالم بود رویا پردازی برای بازی در بارسلونا را شروع کردم. وقتی ۲۰ سالم شد، گفتم من کیفیت بازی در بارسلونا را دارم. قبلا بارها به این شهر (بارسلونا) آمده بودم اما هرگز وارد نیوکمپ نشده بودم. من فقط می خواستم در بارسلونا بازی کنم و هیجان بازی برای هیچ تیمی را نداشتم.