کاپیتان آبی اناری ها پس از درخشش در دربی کاتالونیا، با خبرنگاران مصاحبه کرد.


لیونل مسی

او بازیکن مهمی برای ماست. اما مسئله مهم این است که ما به صورت یک تیم بازی می کنیم.

 

درباره بازی

بازی زیبایی بود و ما هم عالی بازی کردیم. می خواهیم به بردهایمان ادامه بدهیم.

خوشحالیم که سال ۲۰۱۶ را با پیروزی مقابل هوادارانمان به پایان رساندیم و خوشحالم از اینکه به روند پیروزی هایمان برگشته ایم.